BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAKRES CZYNNOŚCI

Artur Chudzik - Kierownik Referatu

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na niniejszym stanowisku należy:

 • Prowadzenie spraw związanych z budową i konserwacją dróg gminnych, ulic, placów, mostów, sieci technicaznych oraz nadzór nad ich eksploatacją i rozliczanie finansowe:

 

   • utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ulic, plaów, chodników, oświetlenia ulicznego,
   • nadzór i koordynacja spraw związanych z odśnieżaniem dróg, ulic, placów, chodników, kładek, mostów znajdujących się w zasobach gminnych oraz usuwanie gołoledzi na tych obiektach,

 

 • Opracowywanie programów finansowania budowy, utrzymania, modernizacji dróg, ulic, placów, mostów, chodników, kładek na terenie miasta i gminy - współpraca ze Skrabnikiem Gminy w powyższym zakresie.
 • Prowadzenie ewidencji dróg i ulic położonych na terenie miasta i gminy Ruciane - Nida, pozostających w zasobach komunalnych.
 • Wnioskowanie do odpowiednich zarządców o zmianę lub zaluiczenie do właściwych kategorii ulic i dróg pozostających we władaniu gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z trasami komunikacyjnymi PKS i PKP, utrzymaniem przystanków, przeglądem oznakowań, rozkładami jazdy, itp..
 • Nadzór nad eksploatacją oświetlenia ulic i dróg należących do zasobów komunalnych.
 • Wykonywanie zadań bieżących na rzecz Urzędu Miasta i Gminy zleconych przez Burmistrza Miasta i Sekretarza Gminy.

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 13:37
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 13:49
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8146 razy