BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA - Stypendia Szkolne dla uczniów 2013/2014

Inne wskazówki, uwagi:

W roku szkolnym 2013/2014 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (od 7 do 24 roku życia), zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od 1 sierpnia br. w następujących miejscach:


  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.ruciane-nida.pl
  • w każdej szkole prowadzonej przez miasto Ruciane-Nida
  • w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie, Al. Wczasów 4, pokój nr 20.


Termin przyjmowania wniosków

od 1 września 2013 r. do 15 września 2013 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Uwaga
O stypendium socjalne mogą ubiegać się osoby u których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł. netto miesięcznie.

Opracował

Dorota Bogucka

Data sporządzenia

poniedziałek, 3 cze 2013 10:06

Data zatwierdzenia

piątek, 3 cze 2011 11:41
Data dodania: poniedziałek, 3 cze 2013 10:06
Data upublicznienia: piątek, 3 cze 2011 11:41
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1894 razy