BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida do celów notarialnych.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
pokój nr 23
Telefon: 87 425 44 51

Wymagane dokumenty

Informacje z zakresu planowania przestrzennego są jawne – wniosek nie wymaga dokumentów. Należy wystąpić pisemnie o wydanie wypisu.
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres inwestora,
- nr działki objętej wnioskiem,
- powierzchnia działki,
- wskazanie celu wydania wypisu – do celów notarialnych
- kopia mapy zasadniczej ze wskazaniem obszaru objętego wnioskiem ( dotyczy inwestycji sieciowych, drogowych itp.)

Opłaty:

- do 5 stron – 30 zł
- powyżej 5 stron – 50 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 7 dni od złożenia wniosku. Wypis jest odbierany osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Dotyczy wnioskodawcy, któremu wypis jest niezbędny celem przedłożenia w:
-Kancelarii Notarialnej
-Urzędzie Skarbowym
-Starostwie Powiatowym
Wypis z planu zostanie wykonany i wydany tylko dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

• Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Opracował

Jacek Schramke

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 12:05

Data zatwierdzenia

środa, 17 mar 2010 12:01
Data dodania: środa, 26 sie 2015 12:05
Data upublicznienia: środa, 17 mar 2010 12:01
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3433 razy