BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKA

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowy, Urzad Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr 13,
tel. 87 425 44 50.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wymagane załączniki:
 • Wpis do CEIDG;
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji;
 • Oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy;
 • Oświadczenie dotyczące spełniania określonych wymagań przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz lub przez niego zatrudnionych kierowców;
 • Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do licencji;
 • Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego potwierdzone zdanym egzaminem;
 • Kserokopia prawa jazdy i dowodu osobistego;
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego;
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI;
 • Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru;
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem

  dokumenty do wglądu: dowód osobisty.
 • Opłaty:

  opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na rachunek gminny nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001, z dopiskiem za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  Za wydanie licencji:
 • 200 zł - od 2 do 15 lat;
 • 250 zł - od 15 do 30 lat;
 • 300 zł - od 30 do 50 lat.
 • Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  W terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

  Tryb odwoławczy:

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007 r. z póż. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612 z 2004 r.)
 • Opracował

  Ilona Makowiecka

  Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

  Ilona Makowiecka

  Data sporządzenia

  niedziela, 31 gru 2017 07:41

  Data zatwierdzenia

  czwartek, 11 lut 2010 13:27
  Data dodania: niedziela, 31 gru 2017 07:41
  Data upublicznienia: czwartek, 11 lut 2010 13:27
  Opublikował(a): Anna Krupa
  Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
  Artykuł był czytany: 2706 razy
  Ilość edycji: 1