BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznawanie żołnierza (poborowego odbywające zastępczą służbę wojskową) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko do spraw rolnictwa, pokój nr 13 , tel. 087 4231-036 wew. 49

Wymagane dokumenty

- podanie o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny;
- dokumenty stwierdzające pokrewieństwo członków rodziny żołnierza (poborowego);
- zaświadczenia, dokumenty stwierdzające konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny.
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, osoba wnosząca podanie zostanie wezwana do ich uzupełnienia.

Gdzie odebrać formularze:

nie stosuje się

Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny może ubiegać się:
- żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową;
- poborowy odbywający zastępczą służbę wojskową,

Podstawa prawna:

art. 88 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 21, poz. 205 z 2002 r. z późn. zm.)

Opracował

Józef Kruszyński

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Józef Kruszyński

Data sporządzenia

piątek, 5 wrz 2003 12:57

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 wrz 2003 14:24
Data dodania: piątek, 5 wrz 2003 12:57
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 wrz 2003 14:24
Data przejścia do archiwum: środa, 17 mar 2010 14:21
Opublikował(a): Józef Kruszyński
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2611 razy