BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ULGA ŻOŁNIERSKA

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY W RUCIANEM - NIDZIE, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida, tel. 0 prefix 87 243 10 36, wew.50, pokój nr 12.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie ulgi żołnierskiej
 • Opłaty:

  Do wniosku w kwocie 5 zł.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesiecy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

  Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Inne wskazówki, uwagi:

  Ulga ma charakter procentowy i zmniejsza zobowiązanie poodatkowe. Wynosi ona:
 • 60% zobowiązania podatkowego, gdy służbę wojskową odbywa osoba, która bezpośrednio przed powołaniem do służby prowadziła to gospodarstwo.
 • 40% zobowiązania podatkowego, gdy osoba będząca członkiem rodziny osoby prowadzącej to gospodarstwo bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowała w gospodarstwie tej osoby, zamieszkiwała w nim i nie osiągała przychodów z innych źródeł.
 • Podstawa prawna:

  art. 13a ust. 1 i art. 13d ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

  Data sporządzenia

  czwartek, 4 wrz 2003 09:19

  Data zatwierdzenia

  czwartek, 4 wrz 2003 18:44
  Data dodania: czwartek, 4 wrz 2003 09:19
  Data upublicznienia: czwartek, 4 wrz 2003 18:44
  Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2016 15:32
  Opublikował(a): Tomasz Frąckiewicz
  Zaakceptował(a):
  Artykuł był czytany: 3087 razy