BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach pracy urzędu,
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
pokój nr 21
tel. 87 425-44-38

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości lokalowej.

Opłaty:

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny nieruchomości lokalowej
- koszty wypisu z operatu ewidencji gruntów w formie opłaty przed spisaniem aktu notarialnego
- koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe płatne w dniu spisania aktu notarialnego
- cenę nabycia nieruchomości lokalowej, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

3 miesiące

Inne wskazówki, uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Stosuje się następujące formy zapłaty ceny sprzedaży:
a) lokali mieszkalnych - jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat
b) lokali użytkowych-jednorazową
3. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określają uchwały Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie

Podstawa prawna:

Art.34 ust.1 pkt 3, art.37 ust.2 pkt 1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Opracował

Kornelia Dawid

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Kornelia Dawid

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 19:28

Data zatwierdzenia

piątek, 5 wrz 2003 18:39
Data dodania: środa, 26 sie 2015 19:28
Data upublicznienia: piątek, 5 wrz 2003 18:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3203 razy