BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

1. Rejestracja i obsługa pism wychodzących, przychodzących i wewnętrznych.

2. Zakładanie nowych spraw przypisywanie pism do spraw istniejących - kreowanie nowych koszulek spraw.

3. Kodowanie kreskowe, rejestrowanie kopert, uzupełnianie metadanych.

4. Skanowanie dokumentów, rozdzielanie wpływów, przekazywanie pism do dekretacji.

5. Rejestracja wpływów dostarczonych bezpośrednio(fax, email).

6. Prowadzenie możliwych do zrealizowania w systemie EZD innych potrzebnych rejestrów lub ewidencji, 
z wyłączeniem rejestrów lub ewidencji prowadzonych w systemach informatycznych przeznaczonych do załatwiania określonych  rodzajów spraw, innych niż EZD.

7. Gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania  przebiegu załatwienia i rozstrzygania tych spraw.

8. Obsługa zwrotek w systemie EZD.

9. Przygotowanie i wydruk pocztowej książki nadawczej.

10. Obsługa i sporządzanie raportów i rejestrów dostępnych w systemie EZD.

11. Prowadzenie zgodnie z zasadami chronologicznego składu dokumentów- rejestracja nowych dokumentów, wypożyczanie, zwracanie i wyrejestrowanie ze składu chronologicznego.

12. Samodzielne dokształcanie w zakresie systemu EZD na podstawie materiałów i dokumentów udostępnionych przez PUW.

13. Szkolenie współpracowników w zakresie użytkowania i obsługi systemu EZD.

14. Współpraca przy wdrażaniu systemu EZD RP.

15. Prowadzenie ewidencji czasu pracowników Urzędu.

16. Prowadzenie spraw sekretariatu wynikających z zastępstwa pracownika.

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 10:13
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:24
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1168 razy