BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAKRES CZYNNOŚCI

Marek Kaczmarczyk - Inspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

  1. Pomoc bezrobotnym poprzez wyszukiwanie ofert pracy dostępnych w zasobach informatycznych, pomoc w przygotowaniu oferty pracy.
  2. Prowadzenie „Kiosku z pracą dla osób bezrobotnych tj. świadczenie usług biurowych związanych z poszukiwaniem pracy

   • Udzielanie informacji na temat kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych organizowanych przez Urząd Pracy i inne instytucje szkoleniowe,

   • Organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu podstaw obsługi komputera.

 

 1. Poszukiwanie i analizowanie informacji dotyczących możliwości wykorzystania funduszy pomocowych (zewnętrznych) na dofinansowanie projektów Gminy.
 2. Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej.
 3. Koordynowanie procesem przygotowania, opracowania, weryfikacji a następnie uzupełnienia na etapie oceny formalnej i merytorycznej projektów Gmin, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych (zewnętrznych).
 4. Opracowanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich.
 5. Ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji poprzez merytoryczne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne pod katem możliwości ich dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 6. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych Gminy w celu efektywnej realizacji jej zadań oraz skutecznego ubiegania się o środki z funduszy zewnętrznych.
 7. Monitorowanie realizacji Strategii Gminy.
Data powstania: środa, 21 kwi 2010 13:55
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2010 14:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 5672 razy