BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LV/514/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

2022-09-06 13:13 - Dodanie nowej wiadomości: LV/514/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2022-2028.

Przejdź do wiadomości