BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 13 czerwca 2022 r.

2022-06-20 15:41 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Zielona Kraina" w Rucianem-Nidzie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

Przejdź do wiadomości