BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 25 października 2021 r.

2021-10-26 10:28 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 25 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Przejdź do wiadomości