BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXII/187/2020 z dnia 4 marca 2020 r.

2020-03-13 12:57 - Dodanie nowej wiadomości: XXII/187/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przejdź do wiadomości