BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIX/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

2020-01-17 13:18 - Dodanie nowej wiadomości: XIX/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości