BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XVII/156/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

2019-12-04 12:02 - Dodanie nowej wiadomości: XVII/156/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przejdź do wiadomości