BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIII/108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

2019-08-22 12:33 - Dodanie nowej wiadomości: XIII/108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przejdź do wiadomości