BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIII/107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

2019-08-22 12:29 - Dodanie nowej wiadomości: XIII/107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Przejdź do wiadomości