BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XI/92/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

2019-08-22 08:37 - Dodanie nowej wiadomości: XI/92/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku.

Przejdź do wiadomości