BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIX/528/2018 z dnia 24 października 2018 r.

2019-04-09 13:31 - Dodanie nowej wiadomości: LIX/528/2018 z dnia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości