BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIX/522/2018 z dnia 24 października 2018 r.

2019-04-08 11:01 - Dodanie nowej wiadomości: LIX/522/2018 z dnia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: w sprawie uchylenia Uchwały NR LVIII/513/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 26 września 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski-Kompleks II

Przejdź do wiadomości