BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LVIII/516/2018 z dnia 26 września 2018 r.

2019-02-15 10:38 - Dodanie nowej wiadomości: LVIII/516/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr LVII/503/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości