BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LVI/488/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

2019-02-14 14:28 - Dodanie nowej wiadomości: LVI/488/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości