BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LVI/495/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

2019-02-14 14:04 - Dodanie nowej wiadomości: LVI/495/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości