BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 stycznia 2019 r.

2019-01-11 14:13 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Przejdź do wiadomości