BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 stycznia 2018 r.

2018-01-19 14:06 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Przejdź do wiadomości