BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 sierpnia 2017 r.

2017-09-21 14:46 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania Uchwały nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Przejdź do wiadomości