BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLIV/371/2017 z dnia 6 września 2017 r.

2017-09-21 10:21 - Dodanie nowej wiadomości: XLIV/371/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie: uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

Przejdź do wiadomości