BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

2003-09-04 16:07 - Dodanie nowej wiadomości: Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

2010-02-09 10:55 - Edycja wiadomości SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

Przejdź do wiadomości