BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

VII/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

2015-04-14 14:04 - Dodanie nowej wiadomości: VII/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Przejdź do wiadomości