BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 6 marca 2015 r.

2015-04-01 12:37 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Przejdź do wiadomości