BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LI/371/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

2014-12-02 10:39 - Dodanie nowej wiadomości: LI/371/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej nr 8, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości