BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLIX/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

2014-07-21 11:14 - Dodanie nowej wiadomości: XLIX/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Przejdź do wiadomości