BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLIX/346/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

2014-07-21 11:15 - Dodanie nowej wiadomości: XLIX/346/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości