BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLVIII/337/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

2014-07-18 14:18 - Dodanie nowej wiadomości: XLVIII/337/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

Przejdź do wiadomości