BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/64/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: przekazania na własność Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w jej użytkowaniu wieczystym.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy w prowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 64, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43/ Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wnosi się o przekazanie na własność Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w jej użytkowaniu wieczystym, ozn. Nr geod. 192/79, o powierzchni 1,0621 ha, położonej w Rucianem-Nidzie, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia */

* - obwieszczenie rozplakatowano dnia 06 sierpnia 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:49
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1472 razy