BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/59/2011

z dnia: 30 września 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Wojnowie, ozn. nr geod. 145, o pow. 0,1646ha. Zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 października 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 paź 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1694 razy