BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/45/2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach .
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwla, co nastepuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej BETEZDA w Ukcie.

§ 2.

Numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w następujący sposób:

Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
8
Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:49
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1840 razy