BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/29/2011

z dnia: 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Karwicy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 14 lat nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 4/2 o pow. 10600m2 położonej w Karwicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.x/

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 10 maja 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 cze 2011 13:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1960 razy