BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie działań w zakresie realizacji zadania gminy.
Na podstawie art.26, ust. 1 i art.33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

1. Barbara Klimaszewska-Rodzim - przewodnicząca
2. Leszek Zieliński – członek
3. Alina Kierod - członek
4. Wojciech Czaplicki - członek

do dokonania oceny złożonych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania realizacji zadania gminy, w konkursie ogłoszonym pod nazwą „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w gminie Ruciane-Nida” – wsparcie działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w czasie wolnym od nauki i pracy w Gminie Ruciane-Nida.

§ 2


1. Oceny wniosków złożonych w konkursie Komisja dokona do dnia 15 kwietnia 2011r.

2. Protokół z oceny wniosków wraz z propozycją komisji, co do wysokości dotacji należy przedstawić Burmistrzowi w terminie do 15 kwietnia 2011 r.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zbigniew Opalach

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 kwi 2011 14:59
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1976 razy