BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

II/2/2010

z dnia: 17 grudnia 2010 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,m poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 ,poz. 230, Nr 106, poz. 675) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wybów radnego Mirosława Kaczmarczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko*) rozplakatowano dnia 21 grudnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 lut 2011 11:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1997 razy