BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/80/2010

z dnia: 28 października 2010 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie odpłatne na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 107/5, o pow. 103 m2, położonej w Osiniaku i ozn. nr geod. 16/1, o pow. 120 m2, położonej w Wygrynach, w celu wzniesienia na nich przepompowni.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 listopada 2010r.
*mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 13:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1238 razy