BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/84/2010

z dnia: 28 października 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej sprzedawanej na cele mieszkaniowe.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,30 m2, ozn. nr geod. 150/2, o pow. 700 m2, położonej w Osiniaku, sprzedawanej na cele mieszkaniowe, wynoszącej: w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości - 90 %, w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości - 80%.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 listopada 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 13:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1259 razy