BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/66/2010

z dnia: 30 września 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2010 roku, Nr 102. poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Ukcie, ozn. nr geod. 163/2, o pow. 1.800 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 163/1.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


mgr Dietmar Georg Lange


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 października 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 paź 2010 07:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1633 razy