BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/62/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 wraz z przynależnościami, zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 11 przy Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3, o powierzchni użytkowej 50,41 m2, zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 11 przy Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1.281/10.000 części w elementach współnych przedmiotowego budynku i prawie własności działki gruntu ozn. nr geod. 143/1, o pow. 1.072 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1603 razy