BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/63/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: poparcia starań Burmistrza Miasta i Gminy oraz mieszkańców ulicy Pionierskiej w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Popiera się starania Burmistrza Miasta i Gminy oraz mieszkańców ulicy Pionierskiej w Rucianem-Nidzie dotyczące zalegalizowania i pozostawienia w dotychczasowym miejscu wjazdów na ich posesje od tzw. ulicy Szczytnowskiej. Lokalizacja wjazdów od ul. Szczytnowskiej jest bardziej atrakcyjna dla prowadzących działalności gospodarcze. Na ulicy Pionierskiej odbywa się tylko ruch lokalny, co powoduje że prowadzenie działalności gospodarczej nie przynosi korzyści i nie pozwoli na utrzymanie się naszym mieszkańcom. Wszyscy mieszkańcy posiadją bramy wjazdowe z posesji skierowane do ul. Szczytnowskiej i od lat korzystają z nich włączając się do ruchu na drogę krajową nr 58. Na wskazanym odcinku drogi krajowej nr 58 natężenie ruchu nie jest tak duże, by stwarzać zagrożenie. Widoczność jest bardzo dobra, a kilka wjazdów bramowych do posesji nie będzie utrudniać ruchu drogowego. W chwili obecnej mieszkańcy korzystają z prowizorycznych wjazdów na drogę krajową nr 58 i nie doszło do żadnej kolizji jak i nie stwarzało to najmniejszego zagrożenia. Wykonanie wjazdów dla mieszkańców ul. Pionierskiej przy samym rondzie stwarza dużo większe zagrożenie w ruchu drogowym. Pozostawienie mieszkańców bez wjazdów na ul. Szczytnowską traktowane jest przez mieszkańców jako podział i nietraktowanie wszystkich mieszkańców jednakowo.

Uprzejmie prosimy i apelujemy o pozytywne załatwienie prośby Burmistrza Miasta i Gminy i naszych mieszkańców

§ 2.


Uchwała podlega przekazaniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1594 razy