BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/79/2009

z dnia: 30 września 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, od Przedsiębiorstwa Państwowego PKP S.A Centrala, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, 10-302 Olsztyn, ul. Marii Zientary Malewskiej 24b, położonych w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych:
- ozn. nr geod. 139/1, o pow. 850 m²,
- ozn. nr geod. 133/1, o pow. 545 m²,
stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa od Przedsiębiorstwa Państwowego PKP S.A Centrala, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, 10-302 Olsztyn, ul. Marii Zientary Malewskiej 24b:
- ozn. nr geod. 75/39, o pow. 238 m²,
- ozn. nr geod. 75/41, o pow. 1.896 m²,
- ozn. nr geod. 75/53, o pow. 609 m²,
- ozn. nr geod. 75/60, o pow. 244 m²,
- ozn. nr geod. 75/61, o pow. 1.558 m²,
położonych w Rucianem-Nidzie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 października 2009 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sie 2010 11:44
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1583 razy