BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/60/2009

z dnia: 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 172/74, o pow. 3,0794 ha, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 30 czerwca 2009 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 sie 2010 14:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1731 razy