BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/33/2003

z dnia: 21 marca 2003r.
w sprawie: przekazania Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 mają 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991r. Nr 34, poz. 151, z 1992r. Nr 6, poz. 20, z 1993r. Nr 40, poz. 180, z 1994r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996r. Nr 23, poz. 102 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wnosi się o przekazanie na własność Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geod. 95/9, o pow. 806 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


*obwieszczenie rozplakatowano dnia 28 marca 2003r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lip 2010 14:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1715 razy