BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 czerwca 2010 r. Nr 12/2010.
Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1


§ 3 pkt. 1 Zarządzenia Nr 12/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida otrzymuje nowe brzmienie:

1. Jarosław Hubert Zyskowski - przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący,
2. Aneta Dubielewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. Przemysław Ronkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie;
4. Piotr Zbigniew Wocial - ekspert w dziedzinie wychowania fizycznego;
5. Dariusz Malinowski - ekspert w dziedzinie wychowania fizycznego;
6. Urszula Zaborowska - przedstawiciel związku zawodowego ZNP.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lip 2010 11:16
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1951 razy