BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 1 marca 2010 r.
w sprawie: przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.
Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.


Zatwierdzić do stosowania w Urzędzie Gminy w Rucianem – Nidzie Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Wyznaczyć na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Panią Ewę Kozicką – podinspektora ds. księgowości podatkowej.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 12:04
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1395 razy